Ne. Bendradarbiaujame tik su įmonėmis, kurios registruotos Europos Sąjungoje arba Europos Ekonominei Erdvei priklausančiose valstybėse.